taausa.org

 สมาคมไทย ณ อเมริกา

Thai Alliance in America
11006 Veirs Mill Rd Ste L15-289, Wheaton, MD 20902
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: www.taausa.org
 

สมาคมไทย ณ อเมริกา ยินดีแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมของสมาคมในปี 2011 และโครงการปี 2012 ในจดหมายฉบับนี้ สำหรับปีนี้ทางสมาคมไม่ได้จัดงานหาทุนเนื่องจากกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขายบัตรจัดงานหาทุนนั้นรายได้จากการขายบัตรส่วนใหญ่ก็ต้องนำไปใช้เป็นค่าอาหารสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการจัดงาน เงินบริจาคที่เหลือจากการจัดงานก็เหลือเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อจะได้นำเงินบริจาคที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรมของสมาคมตรงตามจุดประสงค์ของท่านผู้บริจาค ทางสมาคมจึงขอให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการของสมาคมโดยส่งเช็คถึงสมาคมและเลือกโครงการที่ท่านจะสนับสนุนในใบบริจาคที่แนบมานี้ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง   

กิจกรรม ส.ท.อ. ปี 2011

 • ส.ท.อ. ร่วมมือกับสมาคมเนติบัณฑิต ของมลรัฐ Maryland ส่งอาสาสมัครช่วยเหลือเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งมี American University College of Law รับเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2010 
 • ส.ท.อ. เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลหาทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อประชาชนนับล้านคนในบริเวณภาคใต้และภาคอื่นๆของประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2011
 • ส.ท.อ. ร่วมภาคีกับสมาคมนานาชาติ 147 สมาคมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2011 เพื่อเรียกร้องให้ Congress และประธานาธิบดีสหรัฐ พิจารณาศึกษาและสร้างพิพิธภัณฑ์ National Museum of the American People โดยไม่ใช้งบของรัฐบาล เพื่อแสดงผลงานของคนต่างด้าวที่มาอยู่ในอเมริกาและได้ช่วยให้ประเทศนี้มีความเจริญและเป็นประเทศผู้นำจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะนี้มี Congressmen ถึง 22 ท่านสนับสนุน Bill H. Con. Res. 63 นี้อยู่ www.nmap2015.com
 • ส.ท.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ Asian American Chamber of Commerce จัดงาน 2nd Annual Asian
  American Business Summit & Expo ในรัฐ Virginia เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2011
 • ส.ท.อ. จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2011
 • ส.ท.อ. ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาของ ส.ท.อ. $2,500 สองทุนคือ .. นิโคล กิลมอร์ และ นายแอนดรูว์ เมย์
 • ส.ท.อ. ส่งผู้แทน คุณอภิสิทธ์ วิริยะ และ คุณบุษบา ปาณานนท์ เข้าร่วมประชุมกับสมาคมไทยในแคลิฟอร์เนียใต้และสมาคมไทยอื่น ๆ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2011 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหาแนวทางในการนำชาวไทยทั่วสหรัฐมาร่วมมือแบ่งปันข้อมูล ปรึกษาปัญหา และวางแผนการจัดงานสัมนาใหญ่ในปี 2012
 • ส.ท.อ. ประกาศให้ทุนการศึกษาใหม่ $2,500 ประจำปี 2012-2013 สำหรับนักเรียนไทย Senior High ในอเมริกา เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานคนไทยในอเมริกามีความรักชุมชนไทยและจะได้ช่วยเหลือสังคมไทยในอนาคต

แผนงานของสมาคมในปีต่อไป

 • หาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เมืองไทยครั้งใหญ่ที่สุด โดย ส.ท.อ. จะนำเงินที่ท่านบริจาคและที่รวบรวมได้จากแหล่งอื่นร่วมกับสมาคมไทยในอมริกาที่เป็นสมาคม 501(c)(3) non-profit ชื่อ Smiles on Wings ซึ่งบริหารงานโดยคุณหมออุษา บุญนาค ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรง ทีมงานของคุณหมออุษาที่เมืองไทยจะจัดชื้อถุงยังชีพซึ่งตกประมาณถุงและ $18 ไปแจกให้แต่ละครอบครัวทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ส่วนจำนวนถุงยังชีพที่เราจะซื้อไปแจกได้มากน้อยเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความกรุณาและความมีจิตศรัทธาจากท่านที่จะบริจาคร่วมกับ ส.ท.อ. ในครั้งนี้ ติดตามต่อได้ที่ http://www.smilesonwings.org/GetInvolved/DISASTROUSFLOODSHITTHAILAND.aspx
 • ทำการพื้นฟูสมาคมต่อไปโดยจะรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องและเชิญสมาชิกของสมาคม เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารเพื่อช่วยให้สมาคมมีความเข้มแข็งและสามารถช่วยเหลือสมาชิกและสังคมไทยต่อไป
 • หาทุนเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยที่เรียนดีและมีส่วนช่วยเหลือชุมชนไทยในอเมริกา เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยมีความรักชุมชนไทยและมีความภูมใจในความเป็นไทย

·       ส.ท.อ. ได้ร่วมมือทำงานกับสมาคมไทยอื่น ๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว เช่นงานการสำรวจประชากรอเมริกา 2010 จากนี้ไปส.ท.อ.ก็จะเชิญชวนคนไทยและไทยอเมริกันให้รวมตัวกันมากขึ้นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชุมชนไทยในอนาคต ส.ท.อ.จะร่วมวางแผนเตรียมจัดงานสัมนาใหญ่ในปี 2012 โดยจะเชิญสมาคมไทยทั่วประเทศให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมนาปีละหนึ่งครั้งหมุนเวียนไปตามเมืองและรัฐที่มีความพร้อมเพรียงในการจัดสัมมา แนวคิดการสัมมาจะรวมถึงเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทย เรื่องเยาวชนในชุมชนไทย ความมีส่วนร่วมในเรื่องนโยบายของรัฐบาล และปัญหาการเป็นคนกลุ่มน้อยในอเมริกาเป็นต้น

ท้ายนี้ ส.ท.อ. หวังว่าท่านคงจะให้ความสนับสนุนและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมาคมจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยุ่ที่เมืองไทย และเพื่อสมาคมจะได้ช่วยให้ชุมชนไทยในอเมริกามีความเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไป กรุณาพิมพ์และกรอกใบบริจาคและส่งเช็คถึง ส.ท.อ. ที่ 11006 Veirs Mill Rd Ste L15-289, Wheaton, MD 20902 จักขอบคุณมาก

 
นายธนิต ตั้งพิจัยกุล
นายกสมาคม

 

 

กรุณาพิมพ์และส่งใบบริจาค ส.ท.อ. ข้างล่างนี้พร้อมเช็คของท่านด้วย

………………………………………………………………………………………………………

Donation Form ใบบริจาค

Name:        ________________________                                              สมาคมไทย ณ อเมริกา (ส.ท.อ.)

Address:    ________________________                                          เป็นองกรค์อิสระไม่แสวงผลกำไร

                  ________________________                                        เงินบริจาค ของท่านสามารถนำไป

Email:        ________________________                                          หักภาษีได้

Phone:       ________________________                                          กรุณาเขียนเช็คสั่งจ่าย “TAA”

 

I/We would like to donate to TAA for:                                              Please make check

ข้าพเจ้าขอบริจาคเงินให้ ส.ท.อ. เพื่อ                                                      Payable to “TAA”

 

                                                                                                                                จำนวนเงิน Amount

·         (     )  สมาคมไทย ณ อเมริกา (TAA General Fund)                                            US$   ________

·         (     )  สมทบทุนช่วยผู้ประสบอุกทกภัยที่เมื่องไทย  (Thai flood victims)                         ________

·         (     )  ทุนการศึกษาเยาวชนไทย  (TAA Scholarship)                                                   ________

·         (     )  ต่ออายุหรือสมัครเป็นสมาชิก $50 ตลอดชีพ $10 สองปี 

                          (Join or renew TAA membership $50 lifetime, $10 2-year)                                      ________

           

            รวมยอดบริจาค Total check or money order:                                                 US$   

                                                                                                                                  =======

 

เพื่อความสดวกสำหรับท่านที่จะบริจาคโดย credit card, debit card หรือ PayPal กรุณาบริจาคที่เว็บของสมาคมไทย ณ อเมริกา ที่ www.taausa.org  โดยกดที่ปุ่ม “ChipIn!” สีส้มใต้  ‘Donate to TAA here